Home » Club » Club administratie

Kwaliteits duikopleidingen

Bekijk ons aanbod

afbeelding 1 afbeelding 3 afbeelding 4 afbeelding 5

Algemene documenten :

Medisch attest :

Duikende leden hebben de plicht om jaarlijks een geldig medisch attest aan het secretariaat te bezorgen (bij voorkeur via e-mail).

 

Huishoudelijk Reglement BLOSO (Algemeen en zwembad)

 

Verzekering :

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij een persoonlijke duikverzekering afsluit. Voor burgerlijke aansprakelijkheid sloot de vzw een aparte verzekering af.